ProMedia Group reikt ook dit jaar een award uit voor het beste journalistieke bijdrage.
 

Jullie kunnen daarvoor een eigen bijdrage (of die van een collega) indienen. De artikelen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de hoofdredacteuren. De deadline voor het indienen van de bijdrage is vrijdag 10 december 15.00 uur.   

Voorwaarden waaraan de bijdrage moet voldoen:

  • Het moet een eigen, geschreven verhaal of video zijn.
  • Het is een interview, achtergrondverhaal, verslag of een (video)reportage.
  • Het geschreven verhaal is minstens 600 woorden lang.
  • Er is een link beschikbaar naar het verhaal of de video.
  • De bijdrage wordt begeleid van een korte beschrijving (3-4 regels) waarom het in de prijzen moet vallen.
 
De winnaar wordt tijdens de Interne Conferentie op 17 december bekendgemaakt.